2023-W40 reading notes

Liberating Structures

Źródło: Liberating Structures,

LS to propozycje “struktur” spotkań pomyślane tak, aby osiągnąć określony cel. Pewnie przydatne podczas organizacji spotkań, na których mają zostać podjęte decyzje. Przykład: 1-2-4-ALL, czyli (w telegraficznym streszczeniu): najpierw każdy samodzielnie zastanawia się nad problemem, potem dyskutuje się w parach, potem w 4-osobowych grupach aż w końcu grupki wymieniają się spostrzeżeniami.