pfm: .plan, site map, about


Powalone drzewo przy ul. Leszczynowej w Gdańsku

Jeżdżąc ulicą Leszczynową zauważyłem pewnego dnia, że tuż obok drogi leży powalone drzewo. Znajdowało się bardzo blisko samochodów i wyglądało niezbyt stabilnie, więc obawiałem się że prędzej czy później komuś może stać się krzywda. Zgłosiłem się więc do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Bieg wydarzeń:


This work by Piotr Mieszkowski is licensed under CC-BY-SA 4.0