Przy ulicy Kartuskiej w Gdańsku od pewnego czasu widuję chłopaka jadącego na wózku inwalidzkim. W tym miejscu od kilku miesięcy trwają prace remontowe i chodnik oraz droga rowerowa zostały rozkopane. Widząc jakie trudności poruszanie się tam sprawia temu chłopakowi, zgłosiłem sprawę do miasta — ten wpis dokumentuje moje działania.

 • 2019-11-04 – Napisałem wiadomość do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych.
  • Kontakt: Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Gdańska
  • Otrzymałem automatyczną odpowiedź o nieobecności Pełnomocnika i wskazówkę, aby kontaktować się z Wydziałem Rozwoju Społecznego.
  • W sekretariacie WRS dowiedziałem się, że nie ma wyznaczonego formalnego zastępcy Pełnomocnika i poproszono mnie o przekazanie wiadomości na adres sekretariatu, skąd sprawa zostanie przekazana do dyrektora.
 • 2019-11-05 – Poprosiłem mailowo sekretariat WRS o informację czy jest szansa na pomoc w rozwiązaniu tego problemu, jednak nigdy nie otrzymałem na tę wiadomość odpowiedzi.
 • 2019-11-22 – Skontaktowałem się z Miejskim Ośordkiem Pomocy Rodzinie.
  • Zasugerowano żebym skontaktował się z Centrum Pracy Socjalej 9.
  • Kierowniczka CPS-9 wyraziła zainteresowanie sprawą i poprosiła o przesłanie zdjęć oraz jak największej ilości informacji na ten temat.
 • 2019-11-28 – Wysłałem zdjęcia szczególnie trudnego odcinka chodnika wraz z położeniem i innymi informacjami, które udało mi się zebrać.
 • 2019-12-10 – Otrzymałem dwie odpowiedzi:
  • od Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
  • od Kierowniczki CPS-9.
  • Obie odpowiedzi zawierały podobne informacje, przede wszystkim:
   • za remont odpowiedzialna jest spółka GIWK;
   • przejście pozostawione przez spółkę jest zgodne z wymaganiami prawnymi (100-110cm);
   • zakończenie prac planowane jest na 2019-12-27.