pfm: .plan, site map, about


Dzień Darwina

W piątek, 12. lutego, obchodzimy Dzień Darwina, ustanowiony w celu upamiętnienia jego wkładu w naukę. Opracowanie przez niego teorii ewolucji uważa się za jedną z podwalin współczesnej nauki i wiedzy o świecie.

Zarzucił studia medyczne żeby zgłębiać bardziej interesujące go nauki przyrodnicze, zwłaszcza geologię. Podróżując po świecie i badając bogactwo organizmów żywych oraz ich rozmieszczenie w świecie, w końcu opracował swoją teorię a następnie we współpracy z Alfredem Russelem Wallace’em opublikował wyniki swoich badań.

Dziś ewolucja wydaje nam się oczywista, ale każde osiągnięcie naukowe sprawia że ludzkość wspina się po drabinie rozwoju i następne pokolenia korzystając z tych osiągnięć może wspinać się jeszcze wyżej. Dlatego warto docenić fakt, że dziś wiemy jak organizmy żywe zmieniały się na przestrzeni dziejów Ziemi od prostych organizmów wodnych, poprzez coraz bardziej złożone formy, powstanie kręgowców, wyjście życia na ląd, wykształcenie stałocieplności aż po wynalezienie koła, kapitalizmu, wyzysku, nierówności społecznych, homofobii i ksenofobii.

Wszechobecny w pierwszym świecie dostęp do informacji wydaje się gwarantować, że wszyscy z tych informacji skorzystają. Niestety tak nie jest i dezinformacja oraz teorie spiskowe rozwijają się w zastraszającym tempie. Może tak być między innymi dlatego, że nauka stara się być obiektywna i wymaga dużego nakładu pracy i czasu, podczas gdy rozpowszechnianie fałszywych informacji z reguły gra na emocjach i ludzkich skłonnościach.

Dlatego proponuję, żebyśmy wszyscy w tym tygodniu zainteresowali się mediami, które nie zalewają masą wiadomości, często niewiele wnoszących, a zamiast tego rozejrzeli się za grupami weryfikującymi prawdziwość informacji (ang. fact checking).

Polecam zacząć od strony Czym jest fact-checking? Zarys inicjatyw na świecie i w Polsce.


This work by Piotr Mieszkowski is licensed under CC-BY-SA 4.0