2023-W37 reading notes

Nature Restoration Law

Źródło: Większość europosłów zagłosowała za odbudową siedlisk i gatunków. „Pyrrusowe zwycięstwo”

Jak zwykle: wałki, manipulacja.

  • NRL to część “Zielonego Ładu” i mówi o odbudowie ekosystemów oraz odtwarzaniu bioróżnorodności, czyli reakcji na dwa kryzysy: klimatyczny i bioróżnorodności.
  • Europosłowie PO i PiS głosowali przeciw.
  • Dopuszczono się manipulacji:
Manfred Weber, szef EPL, podjął decyzję o zastąpieniu bardziej przychylnych projektowi członków komisji ds. środowiska członkami komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

A Parameter-Free Classification Method with Compressors

Source: "Low-Resource" Text Classification: A Parameter-Free Classification Method with Compressors

FIXME Reading in progress.

The findings: text classification results based on lossless compressors' output are comparable to those of LLM​s.

Lolferendum

Źródła:

Podsumowanie:

  1. Zgłaszamy się do komisji.
  2. Odmawiamy przyjęcia kart do głosowania.
  3. Weryfikujemy że zostało to odnotowane w spisie wyborców.

W protokole obwodowej komisji wyborczej (zob. art. 25, ust. 2 ustawy) podaje się m.in. liczby osób uprawnionych do głosowania oraz osób, którym wydano karty do głosowania. Wniosek: osoby, które odmówią przyjęcia kart do głosowania, formalnie nie uczestniczą w referendum.

Prague Race

Archived:

Prague Race was a web comic created by Leppu. It's discontinued (which is a pitty, because it was very good), but I enjoyed reading it a lot. And I'm very glad that Internet Archive keeps a copy.