2023-W41 reading notes

Wpływ halnego na samopoczucie

Źródło: Wiatr i samopoczucie

Według badań naukowców z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, silny wpływ halnego na samopoczucie ludzi wynika m.in. ze zwiększonej ilości jonów w powietrzu.

Python features

Positional and keyword arguments

Source: Python 3.8 Tutorial: Special Parameters

Python's relatively new feature is to mark positional-only and keyword-only arguments.

def foo(pos1, pos2, /, param3, param4, *, key1, key2):
  pass

Forward slash marks the end of positional-only parameters and an asterisk marks the beginning of keyword-only arguments.

Abstract Base Classes

Source: https://docs.python.org/3/library/abc.html

Python abc module contains tools to define Abstract Base Classes.